fissura orbitalis

fissura orbitalis İng. fissura orbitalis

anat. Göz çukuru yarığı.


fissura orbitalis için benzer kelimeler


fissura orbitalis, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 's', 's', 'u', 'r', 'a', ' ', 'o', 'r', 'b', 'i', 't', 'a', 'l', 'i', 's', şeklindedir.
fissura orbitalis kelimesinin tersten yazılışı silatibro arussif diziliminde gösterilir.