fiyat tesbiti anlaşmaları

fiyat tesbiti anlaşmaları

bk. fiyat karteli


fiyat tesbiti anlaşmaları için benzer kelimeler


fiyat tesbiti anlaşmaları, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'y', 'a', 't', ' ', 't', 'e', 's', 'b', 'i', 't', 'i', ' ', 'a', 'n', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
fiyat tesbiti anlaşmaları kelimesinin tersten yazılışı ıralamşalna itibset tayif diziliminde gösterilir.