fizyolojik göz kamaşması

fizyolojik göz kamaşması İng. disability glare

Hoş olmayan bir duyulanma doğurması zorunlu olmayan ama görüşü bozan göz kamaşması. bk. göz kamaşması, ruhbilimsel göz kamaşması.


fizyolojik göz kamaşması için benzer kelimeler


fizyolojik göz kamaşması, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'z', 'y', 'o', 'l', 'o', 'j', 'i', 'k', ' ', 'g', 'ö', 'z', ' ', 'k', 'a', 'm', 'a', 'ş', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
fizyolojik göz kamaşması kelimesinin tersten yazılışı ısamşamak zög kijoloyzif diziliminde gösterilir.