fotomikrografi

fotomikrografi İng. photomicrgrahpy

Bir nesnenin fotoğraf üzerinde gerçekte olduğundan daha küçük ölçüde gösterilmesi.


fotomikrografi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'o', 't', 'o', 'm', 'i', 'k', 'r', 'o', 'g', 'r', 'a', 'f', 'i', şeklindedir.
fotomikrografi kelimesinin tersten yazılışı ifargorkimotof diziliminde gösterilir.