fototropi

fototropi İng. phototropy

(Yun. phos: ışık; trope: dönme) Işıklandırılmış bir maddenin geri dönüşümlü olarak renk değiştirmesi.


fototropi İng. phototropy

Işıklandırılmış bir maddenin geri dönüşümlü olarak renk değiştirmesi.


fototropi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'o', 't', 'o', 't', 'r', 'o', 'p', 'i', şeklindedir.
fototropi kelimesinin tersten yazılışı iportotof diziliminde gösterilir.