gab

gab

Kap


gab

İp


gab

< ET kab: kap; mahfaza; tencere vb. || gab bezi: bulaşık yıkamakta kullanılan bez parçası || gab yehamak: bulaşık yıkamak || sıhılmiş gab bezi gibi: çok utangaç ve beceriksiz


gab

Büyükbaş hayvanları yemliğe bağlamak için ağaçtan U şeklinde bükülerek yapılmış ve açık tarafına deriden bağ veya zincir, 'kem' vb. geçirilerek yapılmış boyunluk


gab

Kap, çanak çömlek, krş. gap


gab

Kağnı ya da döven çekecek hayvanların boyunlarına geçirilen ters çevrilmiş U biçiminde, alt iki ucu birbirine bağlanan ağaç araç. (Oluklu *Kağızman -Kars)


GAB

bk. genel borçlanma anlaşması


gab, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, b harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'b', şeklindedir.
gab kelimesinin tersten yazılışı bag diziliminde gösterilir.