gabah tası

gabah tası

Kafatası, başın üst kısmı.


gabah tası için benzer kelimeler


gabah tası, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'b', 'a', 'h', ' ', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
gabah tası kelimesinin tersten yazılışı ısat habag diziliminde gösterilir.