gabalantı

gabalantı

Tahılın içindeki toz, toprak, yabancı madde: Tahılın içinden tozların gabalantılarını alıver.


gabalantı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'b', 'a', 'l', 'a', 'n', 't', 'ı', şeklindedir.
gabalantı kelimesinin tersten yazılışı ıtnalabag diziliminde gösterilir.