gadara

gadara

Değirmen oluğunun üstünde suyun toplandığı yer


gadara, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'd', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
gadara kelimesinin tersten yazılışı aradag diziliminde gösterilir.