gafillik

gafillik, -ği

a. Aymazlık.


gafillik için benzer kelimeler


gafillik, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'f', 'i', 'l', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
gafillik kelimesinin tersten yazılışı killifag diziliminde gösterilir.