gam

gam Ar. ¦amm

(I) a. Tasa, kaygı, üzüntü: “Bana derler gam yükünü sen götür / Benim yük götürür dermanım mı var?” -Karacaoğlan.


gam Fr. gamme

(II) a. müz. Sekiz notanın kalın sesten inceye veya inceden kalına gitmek üzere sıralanmış dizisi: “Sonra, titrek titrek, ilk gamlarını sıraladığı piyanoyu hatırlıyor, do, re, mi, fa, sol...” -A. İlhan.


gam

Döven.


gam

Nemli, rutubetli.


gam

Görünüşe göre, anlaşılan, galiba.


gam İng. twist

Ağ ipliklerinin burkulması durumu.


gâm

Dizginin ağza geçen demir kısmı


gam için benzer kelimeler


gam, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'm', şeklindedir.
gam kelimesinin tersten yazılışı mag diziliminde gösterilir.