ganara

ganara

Mezbaha.


ganara

Çok yiyen, obur.


ganara

Mezbahalarda beslenen köpek


ganara için benzer kelimeler


ganara, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'n', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
ganara kelimesinin tersten yazılışı aranag diziliminde gösterilir.