gandil

gandil

Büyük sepet: Gandile ne koyacaksınız.


gandil

Kandil.


gandil için benzer kelimeler


gandil, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'n', 'd', 'i', 'l', şeklindedir.
gandil kelimesinin tersten yazılışı lidnag diziliminde gösterilir.