gang

gang Fr. gangue

a. 1. min. Bir maden cevherini, bir değerli taşı saran değersiz madde. 2. Maden cevher damarının işletilemeyen değersiz bölümü.


gang Fr. gangue

(jeoloji, kimya)


Gang Alm. Gangart

gang, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, g harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'n', 'g', şeklindedir.
gang kelimesinin tersten yazılışı gnag diziliminde gösterilir.