gangliya trunsi simpatisi

gangliya trunsi simpatisi İng. ganglia trunci sympathici

anat. Omur sütununun her iki yanında simetrik ve segmental olarak yer alan ve simpatikusa ait pregangliyoner liflerin sinaps yaptıkları sinir düğümleri.


gangliya trunsi simpatisi için benzer kelimeler


gangliya trunsi simpatisi, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'n', 'g', 'l', 'i', 'y', 'a', ' ', 't', 'r', 'u', 'n', 's', 'i', ' ', 's', 'i', 'm', 'p', 'a', 't', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
gangliya trunsi simpatisi kelimesinin tersten yazılışı isitapmis isnurt ayilgnag diziliminde gösterilir.