gapıya çıhmak

gapıya çıhmak

Kapıya çıkmak, dışarı çıkmak


gapıya çıhmak için benzer kelimeler


gapıya çıhmak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'p', 'ı', 'y', 'a', ' ', 'ç', 'ı', 'h', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
gapıya çıhmak kelimesinin tersten yazılışı kamhıç ayıpag diziliminde gösterilir.