gar kürtüğü

gar kürtüğü

Kar yığını.


gar kürtüğü için benzer kelimeler


gar kürtüğü, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'r', ' ', 'k', 'ü', 'r', 't', 'ü', 'ğ', 'ü', şeklindedir.
gar kürtüğü kelimesinin tersten yazılışı üğütrük rag diziliminde gösterilir.