garaçıra

garaçıra

Eskiden kullanılan bir aydınlanma aracı.


garaçıra, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'r', 'a', 'ç', 'ı', 'r', 'a', şeklindedir.
garaçıra kelimesinin tersten yazılışı arıçarag diziliminde gösterilir.