garana

garana

Çok yiyen, obur


garana

Aşık oyununda en sona kalan (kimse): Sen garanaya galdıñ.


garana, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'r', 'a', 'n', 'a', şeklindedir.
garana kelimesinin tersten yazılışı anarag diziliminde gösterilir.