garayağı

garayağı

Sulak yerlerde ve ark kenarlarında yetişen bir bitki.


garayağı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'r', 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
garayağı kelimesinin tersten yazılışı ığayarag diziliminde gösterilir.