garçik

garçik

İçine eşya konan küçük sandık.


garçik, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'r', 'ç', 'i', 'k', şeklindedir.
garçik kelimesinin tersten yazılışı kiçrag diziliminde gösterilir.