gargış

gargış

İlenç.


gargış

Beddua: gargış gargamak


gargış

Beddua


gargış

Kargış, beddua


gargış için benzer kelimeler


gargış, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'r', 'g', 'ı', 'ş', şeklindedir.
gargış kelimesinin tersten yazılışı şıgrag diziliminde gösterilir.