garğış

garğış

İlenç


garğış

< ET kargış: kargış; beddua. || garğış etmek: beddua etmek


garğış için benzer kelimeler


garğış, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'r', 'ğ', 'ı', 'ş', şeklindedir.
garğış kelimesinin tersten yazılışı şığrag diziliminde gösterilir.