garıhmah

garıhmah

Bostan sulanırken bölmenin düzgün olmaması yüzünden su karışmak.


garıhmah

Gözler kardan rahatsız olmak


garıhmah, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'r', 'ı', 'h', 'm', 'a', 'h', şeklindedir.
garıhmah kelimesinin tersten yazılışı hamhırag diziliminde gösterilir.