gasmuk

gasmuk

Çam ağacının kabuğu ile gövdesi arasındaki tatlı ve sulu kısım.


gasmuk

1. Kir, pislik. 2. Hayvanın burnundaki sümük birikintisi.


gasmuk

Burnu çökük olan (kimse).


gasmuk

Mısırın öğütüldükten sonra çıkan kabuğu.


gasmuk, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 's', 'm', 'u', 'k', şeklindedir.
gasmuk kelimesinin tersten yazılışı kumsag diziliminde gösterilir.