gavgala kaşağısı

gavgala kaşağısı

Kavgayı kızıştıran (kimse).


gavgala kaşağısı için benzer kelimeler


gavgala kaşağısı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'v', 'g', 'a', 'l', 'a', ' ', 'k', 'a', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
gavgala kaşağısı kelimesinin tersten yazılışı ısığaşak alagvag diziliminde gösterilir.