gavraşmah

gavraşmah

Kavgaya tutuşmak.


gavraşmah, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'v', 'r', 'a', 'ş', 'm', 'a', 'h', şeklindedir.
gavraşmah kelimesinin tersten yazılışı hamşarvag diziliminde gösterilir.