gebermek

gebermek

(nsz) argo 1. Sevilmeyen bir kişi ölmek: “Kayıkla gelip kurtarmasalardı satlıcandan geberecektim.” -S. F. Abasıyanık. 2. Bir kimseye aşırı ilgi, istek ve yakınlık duymak.


gebermek

Pislemek: Evin etrafına gebermek ayıptır.


gebermek

İşsiz kalmak.


gebermek

Gebermek, ölmek


gebermek

Ölmek; gebermek (küfür ve kargış sözlerinde kullanılır). || gehereceyh: geberesice || geberesen geber


gebermek

1. Ölmek. 2. Kendinden geçmek


gebermek

Hayvan ölmek


gebermek

Ölmek (hayvanlar için; ve hakaretle anılan ölmüş insanlar için)


gebermek, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'b', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
gebermek kelimesinin tersten yazılışı kemrebeg diziliminde gösterilir.