gel keyfim gel

gel keyfim gel

büyük bir memnunluk ve alay anlatan bir söz: “Oh, artık sabahın bu vaktinde güneş henüz doğarken bu serin harman yerinde, gel keyfim gel.” -O. C. Kaygılı.


gel keyfim gel için benzer kelimeler


gel keyfim gel, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'l', ' ', 'k', 'e', 'y', 'f', 'i', 'm', ' ', 'g', 'e', 'l', şeklindedir.
gel keyfim gel kelimesinin tersten yazılışı leg mifyek leg diziliminde gösterilir.