gel gel eylemek

gel gel eylemek

Çağırmak, davet etmek.


gel gel eylemek için benzer kelimeler


gel gel eylemek, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'l', ' ', 'g', 'e', 'l', ' ', 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
gel gel eylemek kelimesinin tersten yazılışı kemelye leg leg diziliminde gösterilir.