gelecek zaman kipinin rivayeti

gelecek zaman kipinin rivayeti

Gelecek zamanda gerçekleşecek bir oluş ve kılışı duyuma dayanarak anlatan birleşik kip türü. -(y)-AcAk gelecek zaman eki üzerine -i-miş hikâye ekinin getirilmesi ile kurulur. Şahıs ekleri, 3. şah. çokluk çekimi dışında, hikâye ekinden sonra gelir. Hikâye eki fiildeki dil ve dudak benzeşmelerine uyar: alacakmışım, bilecekmişsin, bulacakmış, dolduracakmışız, emecekmişsiniz, diyeceklermiş vb. Aaa… Ben neye gelecekmişim? (R. N. Güntekin, Kızılcık Dalları, s. 135). Meğer, ben için için onlara hak verecek, sadık kalacakmışım ve onları içimde bütün hülyalarımla hissedecekmişim (A. Ş. Hisar, Boğaziçi Mehtapları, Bizimle Birlikte Yaşayan Hatıralarımız, s. 226). Her kader gerçek benliğimin kurtuluşu uğruna verilmiş bir fidye olduğu için mi üzülecekmişim? (T. Buğra, Yalnızlar, s. 34) vb.


gelecek zaman kipinin rivayeti için benzer kelimeler


gelecek zaman kipinin rivayeti, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'l', 'e', 'c', 'e', 'k', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', ' ', 'k', 'i', 'p', 'i', 'n', 'i', 'n', ' ', 'r', 'i', 'v', 'a', 'y', 'e', 't', 'i', şeklindedir.
gelecek zaman kipinin rivayeti kelimesinin tersten yazılışı iteyavir ninipik namaz keceleg diziliminde gösterilir.