gelecek zaman kipinin şartı

gelecek zaman kipinin şartı

Bir oluş ve kılışın gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini şarta bağlı olarak bildiren bileşik kip türü. -AcAk gelecek zaman ekine i- ek-fiilinin şart biçimi olan -i-se ekinin eklenmesiyle kurulur. Şahıs ekleri 3. şah. çokluk çekimi dışında şart ekinden sonra gelir: alacak isem>alacaksam, alacaksan, alacaksa, alacaksak, alacaksanız, alacaklarsa vb. Sevdiklerimin yanında uzun uzun kalmaya katlanamıyorum… sevgimi söyleyemeyeceksem (T. Buğra, Yalnızlar, s. 21). Eğer bu konuda bir açık oturum düzenlenecekse ilgilileri şimdiden duyurunuz. Yarın pişman olocaksan bu işe hiç girişme. Gitmeyeceklerse haber versinler vb.


gelecek zaman kipinin şartı için benzer kelimeler


gelecek zaman kipinin şartı, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'l', 'e', 'c', 'e', 'k', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', ' ', 'k', 'i', 'p', 'i', 'n', 'i', 'n', ' ', 'ş', 'a', 'r', 't', 'ı', şeklindedir.
gelecek zaman kipinin şartı kelimesinin tersten yazılışı ıtraş ninipik namaz keceleg diziliminde gösterilir.