gerçek zamanlı çıkış

gerçek zamanlı çıkış İng. real time output

Bir veri işlem dizgesince, dış koşulların belirlediği anlarda ya da zaman aralıklarında dizgeden dışarıya gönderilen çıkış verisi.


gerçek zamanlı çıkış için benzer kelimeler


gerçek zamanlı çıkış, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'k', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', 'l', 'ı', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', şeklindedir.
gerçek zamanlı çıkış kelimesinin tersten yazılışı şıkıç ılnamaz keçreg diziliminde gösterilir.