gereksinme gerilimi

gereksinme gerilimi İng. need tension

Bir gereksemenin doyurulup giderilmediği zaman canlının duyduğu gerilim.


gereksinme gerilimi için benzer kelimeler


gereksinme gerilimi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'e', 'k', 's', 'i', 'n', 'm', 'e', ' ', 'g', 'e', 'r', 'i', 'l', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
gereksinme gerilimi kelimesinin tersten yazılışı imilireg emniskereg diziliminde gösterilir.