baskı-gereksinme örüntüsü

baskı-gereksinme örüntüsü İng. press-need pattern

(Murray) Bir kişinin dilek ve amaçlarını başkalarına benimsetme örüntüsü.


baskı-gereksinme örüntüsü için benzer kelimeler


baskı-gereksinme örüntüsü, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 's', 'k', 'ı', '-', 'g', 'e', 'r', 'e', 'k', 's', 'i', 'n', 'm', 'e', ' ', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 't', 'ü', 's', 'ü', şeklindedir.
baskı-gereksinme örüntüsü kelimesinin tersten yazılışı üsütnürö emniskereg-ıksab diziliminde gösterilir.