geriçekim

geriçekim İng. retract

geriçekim için benzer kelimeler


geriçekim, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
geriçekim kelimesinin tersten yazılışı mikeçireg diziliminde gösterilir.