gerilim yükselteci çıkışı

gerilim yükselteci çıkışı

bk. ateşleme sargısı kapağı


gerilim yükselteci çıkışı için benzer kelimeler


gerilim yükselteci çıkışı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', 'l', 'i', 'm', ' ', 'y', 'ü', 'k', 's', 'e', 'l', 't', 'e', 'c', 'i', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
gerilim yükselteci çıkışı kelimesinin tersten yazılışı ışıkıç icetlesküy milireg diziliminde gösterilir.