gerinmek

gerinmek

(nsz) Kolları açarak gövdeyi gergin bir duruma sokmak: “Geç uyanmıştı, geç ve güç. Yatakta uzun uzun gerindi, esnedi.” -A. İlhan.


gerinmek

Üzgün olmak: Bazen sevinirsin bazen gerinirsin.


gerinmek

Özlemek, hasret duymak.


gerinmek, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', 'n', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
gerinmek kelimesinin tersten yazılışı kemnireg diziliminde gösterilir.