geriye doğru giden emboli

geriye doğru giden emboli İng. retrograde emboli

Sağ kalp yetersizliğinde, vena kava superiyor içindeki kan akımıyla sağ kulakçığa gelmekte olan embolinin, şiddetli bir öksürük veya aksırık sonucunda vena kava inferiyora girmesiyle kan akımının tersi yönünde hareket ederek karaciğere ulaşan emboluslar, retrograd emboli.


geriye doğru giden emboli için benzer kelimeler


geriye doğru giden emboli, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', 'y', 'e', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', ' ', 'g', 'i', 'd', 'e', 'n', ' ', 'e', 'm', 'b', 'o', 'l', 'i', şeklindedir.
geriye doğru giden emboli kelimesinin tersten yazılışı ilobme nedig urğod eyireg diziliminde gösterilir.