geriye sonlu farklar

geriye sonlu farklar

bk. sonlu farklar.


geriye sonlu farklar için benzer kelimeler


geriye sonlu farklar, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', 'y', 'e', ' ', 's', 'o', 'n', 'l', 'u', ' ', 'f', 'a', 'r', 'k', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
geriye sonlu farklar kelimesinin tersten yazılışı ralkraf ulnos eyireg diziliminde gösterilir.