giysi işleri yöneticisi

giysi işleri yöneticisi İng. costumer

Tiyatronun giysiye ilişkin işlerinden sorumlu kişi.


giysi işleri yöneticisi için benzer kelimeler


giysi işleri yöneticisi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'y', 's', 'i', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'r', 'i', ' ', 'y', 'ö', 'n', 'e', 't', 'i', 'c', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
giysi işleri yöneticisi kelimesinin tersten yazılışı isicitenöy irelşi isyig diziliminde gösterilir.