göğüs delim

göğüs delim Fr. Thoracentèse ou mieux thoracocentèse

göğüs delim için benzer kelimeler


göğüs delim, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'ğ', 'ü', 's', ' ', 'd', 'e', 'l', 'i', 'm', şeklindedir.
göğüs delim kelimesinin tersten yazılışı miled süğög diziliminde gösterilir.