delim

delim Fr. Térébration
delim Fr. Anathrèse
delim Fr. Perforation
delim Fr. Ponction
delim

Çok fazla.


delim

Sarmaşık.


delim

bk. delme I, II.


delim

Çok, birçok, ziyade


delim için benzer kelimeler


delim, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'l', 'i', 'm', şeklindedir.
delim kelimesinin tersten yazılışı miled diziliminde gösterilir.