omurga delim

omurga delim Fr. Rachicenthèse, ponction lombaire

omurga delim için benzer kelimeler


omurga delim, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'm', 'u', 'r', 'g', 'a', ' ', 'd', 'e', 'l', 'i', 'm', şeklindedir.
omurga delim kelimesinin tersten yazılışı miled agrumo diziliminde gösterilir.