katıman delim

katıman delim Fr. Scléroticonyxis

katıman delim için benzer kelimeler


katıman delim, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'ı', 'm', 'a', 'n', ' ', 'd', 'e', 'l', 'i', 'm', şeklindedir.
katıman delim kelimesinin tersten yazılışı miled namıtak diziliminde gösterilir.