göğüsel buğak

göğüsel buğak Fr. Angine de poitrine

göğüsel buğak için benzer kelimeler


göğüsel buğak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'ğ', 'ü', 's', 'e', 'l', ' ', 'b', 'u', 'ğ', 'a', 'k', şeklindedir.
göğüsel buğak kelimesinin tersten yazılışı kağub lesüğög diziliminde gösterilir.