zarsılı buğak

zarsılı buğak Fr. Angine pseudo-membraneuse

zarsılı buğak için benzer kelimeler


zarsılı buğak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'r', 's', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'b', 'u', 'ğ', 'a', 'k', şeklindedir.
zarsılı buğak kelimesinin tersten yazılışı kağub ılısraz diziliminde gösterilir.