zarsılı

zarsılı Fr. Couenneux (angine-entérite)

zarsılı için benzer kelimeler


zarsılı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'r', 's', 'ı', 'l', 'ı', şeklindedir.
zarsılı kelimesinin tersten yazılışı ılısraz diziliminde gösterilir.