zarsılı buğakça

zarsılı buğakça Fr. Angine Coueuneuse, Angine pseudo-membraneuse

zarsılı buğakça için benzer kelimeler


zarsılı buğakça, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'r', 's', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'b', 'u', 'ğ', 'a', 'k', 'ç', 'a', şeklindedir.
zarsılı buğakça kelimesinin tersten yazılışı açkağub ılısraz diziliminde gösterilir.