gök katalogu

gök katalogu İng. astrometric catalogue

Yıldızların, gezegenlerin uzaklık, parlaklık vb. değerlerini bir düzene göre veren kitap.


gök katalogu için benzer kelimeler


gök katalogu, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', ' ', 'k', 'a', 't', 'a', 'l', 'o', 'g', 'u', şeklindedir.
gök katalogu kelimesinin tersten yazılışı ugolatak kög diziliminde gösterilir.